107473082_749156022556873_51274816652250

MERE BLUS

PÅ TRIVSEL

Valg-temasiden åbner helt nyt lokal politisk idékatalog, hvor der hyppigt lægges emner og forslag op fra læsere, redaktionen og ekstern tænketank. Det store fokus lige nu er på trivsel og velvære blandt børn og unge, der har været ramt i forskellig grad af det manglende fællesskab i skoler, idræt og fritid i Corona-nedlukningens regn.

Oplægget er derfor, at der på initiativ i de respektive udvalg, der er Børn, Idræt og Familie samt Kultur, Erhverv, Oplevelsesøkonomi rejses en pulje til 'Sommer-trivsel' på linje med sidste sommers ferie-aktiviteter, der på baggrund af statslig pulje var gratis. 

Glæde, trivsel og velvære må være det store mål - på tværs af kultur, idræt og fritid. Det kan også løfte genstart af forenings- og kultur-liv.

Rammen kan være halvanden-to millioner kroner, hvoraf en del kan hentes i Corona-kasser og puljer.

117158956_768138077325334_24649043283930
117312662_771015137037628_28499672624961