Ny borgerinddragelse

Af nytgribskovs byrådsgruppe


Vi har i denne tid med Corona måtte se nye veje for borgerinddragelse, og et - nu snart langvarigt - forsamlingsforbud har gjort at borgermøder gennem de seneste måneder er foregået virtuelt.

Det er naturligvis altid rart at mødes i den virkelige verden, men der er også del tilbagemeldinger fra medborgere der hilser de virtuelle borgermøder velkommen. Det er ikke alle der har mulighed eller tid til, at afsætte en aften til at møde op og deltage fysisk i et borgermøde, her er det virtuelle borgermøde et godt alternativ.


Vi har gennem de seneste år talt meget om hvordan vi får flere til, at deltage i borgermøder etc, og de virtuelle borgermøder giver helt andre muligheder end tidligere hvor vi udelukkende havde de fysiske borgermøder.

Det er vores overbevisning at det ene ikke udelukker det andet, men det er ret tydeligt, at vi sagtens kan borgerinddrage også virtuelt, og tiden med Corona har bevist dette. Ligesom de virtuelle borgermøder har skabt grundlaget for en forsat udvikling i vores skønne kommune, for udvikling sker ikke uden borgerinddragelse og hvis vi ikke havde haft de virtuelle borgermøder så var al udvikling gået i stå i det seneste år.

Det må for alt i verden ikke ske at vores udvikling og samfund går i står trods Corona - altså i vores verden.


De fleste af os har nu vænnet os til arbejdsdage der foregår med virtuelle møder og konferencer og måske derfor nu også har en forventning om, at vi som politikere og som kommuner tilpasser sig dette i fremtiden.


Fremtiden efter Corona bliver måske en både og, således at vi dels sikre det fysiske borgermøde men også skaber mulighed for, at mange kan flere at deltage virtuelt.

Indtil nu kan vi blot glæde os over at vi i en tid med forsamlingsforbud har mulighed for stadig, at holde gang i vores kommune omend det er virtuelt når vi borgerindrager.

Tak for jeres deltagelse også virtuelt, vi glæder os til at se jer og have dialoger både i den virkelige verden men også på skærmen.


Nytgribskov: Anders Gerner Frost, Pernille Søndergaard, Morten Klitgaard, Jesper Behrensdorff, Jonna Præst, Pernille Kromann Sams og Tonny Jensen.