Plan i høring - eller ...

Af Trine Egetved, byrådsmedlem & Helene Gerlykke-Dohm, byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti

Tirsdag 9. marts behandlede byrådet forslag til ny kommuneplan, som skal sendes i høring. Planen er nu i høring og er ikke endeligt vedtaget. Eller er den?

Det fremgår nemlig af den officielle dagsorden, at udvalget Udvikling, By og Land allerede på tirsdag skal behandle igangsættelse af lokalplansforslag for området. Det er helt urimeligt over for borgerne i Ramløse, at begynde på en lokalplan for et område, hvor kommuneplanen ikke engang er vedtaget. Hvorfor skal alting pludselig gå så stærkt?

Dette forslag burde slet ikke komme på dagsordenen før kommuneplanen er vedtaget efter høringsperioden. Det er decideret disrespekt for en høringsproces og dermed det demokratiske grundlag samfundet hviler på.

I Det Konservative Folkeparti synes vi udviklingen i vores kommune skal foregå i respekt for byernes eksisterende udtryk, bygningsmasse og autenticitet. Og med disse etageejendomme og rækkehuse, så vil Ramløse ændre udtryk for evigt. Det vil medføre en massiv ændring af naturen omkring Ramløse, og der er ingen tvivl om, at værdien på eksisterende ejendomme vil blive påvirket negativt, når der pludselig ligger etageejendomme i baghaven

Det Konservative Folkeparti vil under ingen omstændigheder komme til at stemme for tre etager på dette område, og vi vil fortsat arbejde for at matrikel 7C, som er et meget naturskønt område, helt udtages af kommuneplanen. Vi mener nemlig, at der pt. er udlagt rigeligt jord i Ramløse til boligudvikling.

Kære medborgere i Ramløse. Det er nu I skal gøre opmærksomme på jeres synspunkter i debatten, hvis I vil forsøge at påvirke udviklingen i en anden retning end der lægges op til i kommuneplan mv.

Trine Egetved

Borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti

Helene Gerlykke-Dohn Lokal byrådskandidat fra Ramløse Det Konservative Folkeparti