Sikkerhed på Kildevej

Af Pernille Søndergaard, Nytgribskov, Formand for Udvikling, By og Land I budgettet 2021 og 2022 har et flertal i byrådet, bestående af Nytgribskov, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Morten Ulrik og Enhedslisten afsat anlægsøkonomi til forbedring af trafiksikkerheden på Kildevejen samt forbedre kapaciteten i rundkørslen ved slutning af forlængelsen.

Fagudvalget Udvikling, By og Land drøftede på sidste udvalgsmøde de fremlagte foreløbige analyser, samt ikke mindst forslag til trafiksikkerhedstiltag på Kildevejen i sin helhed.

I Nytgribskov glæder vi os over, at vi sammen med et flertal i byrådet allerede i budgettet fik sat retning mod øget trafiksikkerhed på Kildevejen, samt kapaciteten i rundkørslen ved forlængelsen. Derfor glæder det os ligeledes at vi her i 2021 vil se opstart af anlægsarbejdet på Kildevejen, da dette er et større anlægsarbejder vil dette forsætte ind i 2022.

Vi ser frem til at Kildevejen som helhed optimeres trafiksikkerhedsmæssigt, og at vi i fremtiden kan se et bedre flow på Kildevejen trafikmæssigt.