Venstre møblerer om

Venstre benytter lejligheden til at møblere om i Gribskov Byråds udvalg og til at bringe borgmester-kandidat Bent Hansen ekstra i fokus. Hans partifælle, Knud Antonsen, har ønsket at blive fritaget for hvervet i Børn, Idræt og Familie-Udvalget, og byrådet har godkendt indstilling fra Venstre om, at Bent Hansen kan overtage pladsen.

Med omplaceringen har Bent Hansen plads i fire udvalg, hvoraf han her næstformand i to, nemlig Udvikling, By og Land-samt og temaudvalget om FNs Verdensmål. Desuden er han medlem af Beskæftigelse og Unge-Udvalget og nu også Børn, Idræt og Familie-Udvalget.


Knud Antonsen bliver dog ikke arbejdsløs, idet han fortsat har sæde i to af de meget 'tunge' og tidkrævende udvalg, nemlig Udvikling, By og Land-Udvalget og Ældre, Social- og Sundhed-Udvalget.