Venstre vil dele plan

Lokalplanen for kommende boligbyggeri i Ramløse Øst skal deles i to. Det mener Venstre, der vil vente med den del af lokalplan-området, der først lægges ind som byzone i forbindelse med kommuneplan-revisionen 2021-33.

Den ene etape skal efter Venstres mening være de tidligere kommunale arealer, som i mange år har været udlagt til byudvikling, og den anden etape er det sydøstlige område, matrikel nummer 7C, som endnu ikke er vedtaget som byudviklingsområde i Ramløse.

Denne anden etape bør først påbegyndes hvis dette område, matrikel nummer 7C, bliver endeligt udlagt som byudviklings-område i den nye kommuneplan efter høringsprocessen om den er tilendebragt.

Endelig vil jeg gerne slå helt fast at jeg og Venstres gruppe ikke ønsker bebyggelse på tre etager på dette område i Ramløse, fastslår Bent Hansen, næstformand i Udvikling, By og Land-Udvalget, og Venstres borgmesterkandidat.